Installation av luftvärmepump

Den svenska generalagenten är väldigt noga med att deras Fujitsu värmepumpar skall installeras av en certifierad installatör på en ackrediterad kylfirma, för att garantin skall gälla. Men vad är egentligen en installation?

Köldmedium kräver en kyltekniker

installera Fujitsu värmepump

En installation innebär i huvudsak att man kopplar ihop inne- och utedel och ansluter el. Mellan innedel och utedel går signalkablar och elkablar samt rör för kylmediet. Kylmediet omvandlas till gas i utedelen och kyls ned till vätskeform i inomhusdelen. Det är energin som lösgörs vid omvandlingen till vätska som värmer upp innedelens lameller. Luften värms i sin tur upp av lamellerna och fläkten sprider den varma luften.
Utedelen är från fabrik förfylld med kylmedie. Rören mellan enheterna måste vakuumsugas innan gasen kan cirkulera i värmepumpens olika delar. Vakuumsugs inte rören tillräckligt sänks effekten på värmepumpen och kompressorn skadas. Köldmedium är skadliga för miljö och människor, om den läcker ut och inte hanteras på rätt sätt. Därför kräver den svenska lagen att installationen utförs av en certifierad kyltekniker.

Så går installationen till

Installatören kommer till ditt hem och ni går tillsammans igenom placering av inom- och utomhusdelen. När installationen är klar kommer din installatör också ge dig en genomgång på hur värmepumpen fungerar. Ni går tillsammans igenom olika inställningar och hur du hanterar och underhåller din värmepump.

Köp installatör och värmepump samtidigt

Vänder du dig till en av de större värmepumpsåterförsäljarna, så kan de oftast hjälpa dig med en installatör. De större leverantörerna sammarbetar med installatörer över hela landet och kan på så sätt hjälpa dig med en duktig installatör i ditt närområde. Det är alltid tryggare att köpa värmepump och installation samtidigt.

Du kan även utnyttja ROT-avdraget för installation av din värmepump. Genom detta kan du dra av en viss summa från arbetskostnaden. Reglerna för avdraget förändras vid årsskiftet 2015-2016 så hör med din installatör vad som gäller.

Vill du ha hjälp med installation?

Behöver du hjälp med installation av din värmepump så rekommenderar vi att du vänder dig till på Polarpumpen AB. Du kan nå dem på 0770 – 777 600 eller via deras e-butik www.polarpumpen.se.